Gaultheria

Gaultheria Mucronata Snow White (2)

White berries follow white flowers on this vigorous tolerant shrub. Needs a male clone to set fruit. Harmful if eaten.

©2020 by E B Champernowne

‚Äč